x

معلم: اگه دیروز فردا بود، امروز یکشنبه میشد ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ اون روزی که معلم اینو گفت چند شنبه بود؟

Rated 4/5 based on 17 count of total number of ratings
1391/05/23 - 13:51 در تستِ هوش

کاربرانی که دیدگاه‌های این ارسال را پیگیری می‌کنند

(مشاهده)

17 کاربر این ارسال را لایک کرده‌اند

(مشاهده)

1 کاربر این ارسال را بازنشر کرده‌اند

(مشاهده)