دنبال کنید

به زودی باز می‌گردیم ...

تیم «فکر بکر» پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از عمر دنبالر - با وجود تمام فراز و نشیب‌هایی که به پشتوانه حمایت‌های شما دنبالریون پشت سر گذاشته شد - و سرویس‌دهی مستمر به بیش از ۱۵۰ هزار کاربر ایرانی، همچنان تلاش می‌کنه به عنوان برترین میکروبلاگ بومی در خط مقدم باشه ؛ اما در حال حاضر تصمیم بر این گرفته شد تا یه خونه تکونی اساسی انجام بدیم و برای مدتی روی ایده‌های جدیدتری کار بشه ...

این به معنی خاموشی دنبالر نیست!

روی ایده‌های اجتماعی تازه‌تری کار می‌کنیم و بر می‌گردیم ...